The Sofar Cavin L'S

How Many Licks Does It Take To Get To The Center Of An Cejzlar?

Vårda golvet

Jag arbetar med golvvård nu för tiden. Det är ett jobb som kräver väldigt mycket precision. Man vill ju inte att det ska bli för mycket slipat på ett ställe än det är på ett annat till exempel. Men det har ju inte bara att göra med a slipa golven, utan man måste ju också se till att polera det, om man nu vill ha det så. Det finns väldigt många olika sorters metoder för att hålla golvet rent och fint. Och det är otroligt viktigt för att det ska se fint ut i hemmet.