The Sofar Cavin L'S

How Many Licks Does It Take To Get To The Center Of An Cejzlar?

Dela upp tillgångar

När två stycken gifter sig så blir alla deras ägodelar ett kan man säga. Båda äger alla saker tillsammans. Men sen när ett äktenskap splitras som det tyvärr gör allt för ofta i dagens samhälle så är det ju så att man måste göra en bodelning. Det innebär alltså att det som mannen ägde ska han få och det som hustrun ägde ska hon få. Man måste dela upp sakerna så att det blir rätt. Så det är ju inte så att en person får allting. Men det här brukar lösas ganska enkelt.